Hrvatski jezik

Osim što sam predmet nosi naziv Hrvatski jezik, to je i naziv područja kojemu se posvećuje najveći broj sati.  Na tim satima učenici uče standardni jezik – jezik službene komunikacije u Republici Hrvatskoj, jezik kojim se govori (ili bi se trebalo govoriti) u zakonodavstvu, školstvu, znanosti, u medijima…
On nikome nije materinski jezik, stvoren je umjetno, dogovorom, na temelju štokavskoga narječja, ali ima elemente i drugih hrvatskih narječja. Stoga ga svi moramo učiti i ponekad je potrebno uložiti dosta truda da ga se svlada.

Učenici se često tuže da su im sati jezika teški, da je gradivo dosadno. Stoga se nadam da ćete na ovim stranicama naći materijale koji će vam jezično gradivo učiniti zanimljivi(ji)m i lakšim.


Baščanska ploča, jedan od najstarijih spomenika hrvatskoga jezika

baskatablet


Izreke o jeziku

„Priroda je dala čovjeku jedan jezik, ali dva uha – da bi dva puta više slušao nego pričao.” (Epiktet)
„Nemoj dozvoliti jeziku da grmi ako ti snaga šapuće.” (Seneka)


Poučna priča

Jedan umišljeni slabo pismen pisac pozvao je na dvoboj pisca Marcela Prousta. Pružajući mu posjetnicu, rekao je prezrivo:
– Dopuštam vam da izaberete oružje koje želite.
– Odlično! – uzvikne Proust. – Izabrao sam gramatiku. Vi ste već ubijeni.