Jezični priručnici

Rječnik, gramatika, pravopis – čemu to služi?

Naučiti hrvatski jezik nije lako. Od rođenja učiš govoriti onako kako govori tvoja majka i ostali članovi obitelji, dakle savladavaš materinski jezik. Nekim Hrvatima materinski jezik je kajkavski, drugima štokavski, trećima čakavski, neki govore ijekavicom, neki ikavicom, neki ekavicom.
Kad kreneš u školu, susrećeš se s hrvatskim jezikom manje ili više različitim od onoga kojim si se služio u svojemu domu – to je hrvatski književni ili standardni jezik. On nikome nije materinski, nego je stvoren dogovorom iz svih hrvatskih narječja i govora, s time da mu je osnovica štokavski ijekavski govor.
Da bi savladao hrvatski književni jezik, potrebno ga je učiti u školi, a vrlo je korisno znati se služiti priručnicima u kojima je on opisan – to su rječnik, gramatika i pravopis. Čemu služi koja od ovih knjiga i što se u njoj nalazi? Pogledaj objašnjenja desno!

Zaključak?

Ne moraš znati odgovore na sva pitanja, dovoljno je znati gdje ćeš ih pronaći!


Rječnik

Rječnik je knjiga u kojoj su popisane i objašnjene sve riječi hrvatskoga jezika. Osim riječi, rječnik sadrži i razne izraze u kojima se pojedine riječi pojavljuju.

Rječnici koji bi ti mogli poslužiti:

 • Vladimir Anić, Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 2003.
 • Hrvatski enciklopedijski rječnik, urednici Ranko Matasović i Ljiljana Jojić, Novi Liber, Zagreb, 2002.
 • Rječnik hrvatskoga jezika, gl. urednik Jure Šonje, Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, Zagreb, 2000.
 • V. Anić i I. Goldstein, Rječnik stranih riječi, Novi Liber, Zagreb, 2005.
 • Bratoljub Klaić, Rječnik stranih riječi, Nakladni zavod MH, Zagreb, 2004.
 • Vladimir Brodnjak, Rječnik razlika između hrvatskoga i srpskoga jezika, Školske novine, Zagreb, 1992.

Postoje rječnici i na internetu:

Hrvatski jezični portal
Istarski rječnik
Rječnik Interneta
Rječnik breljanskog govora
Rječnik informatičkih pojmova
Portal hrvatske rječničke baštine


 Pravopis

Pravopis je knjiga koja nas uči kako pravilno pisati.
Sastoji se od dva dijela:
1) pravopisnih pravila
2) pravopisnoga rječnika.
U prvome dijelu opisana su i oprimjerena pravopisna pravila, npr. kad se piše veliko slovo, pisanje glasova č i ć, dž i đ, ije i je, zatim kako se pišu riječi iz drugih jezika, kad se riječi pišu sastavljeno, a kad rastavljeno, kako se pravilno upotrebljavaju rečenični i pravopisni znakovi, i sl.
Drugi dio je pravopisni rječnik u kojem je popis riječi u kojima bismo mogli pogriješiti u pisanju.

Godine 2013. na internetu je  uređen Hrvatski pravopis Instituta za jezik i jezikoslovlje. Iste je godine izdan i u tiskanoj inačici. Ministar obrazovanja Željko Jovanović propisao je taj pravopis za službenu uporabu u školama.

Osim spomenutoga pravopisa postoje još neki pravopisi:

 • Stjepan Babić, Božidar Finka, Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb, 4. izdanje, 1994 .
 • Pravopisni priručnik: dodatak Velikom rječniku hrvatskoga jezika, priredila Ljiljana Jojić, Novi Liber, Zagreb, 2003.
 • Vladimir Anić i Josip Silić, Pravopis hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 2001.
 • Stjepan Babić, Sanda Ham, Milan Moguš, Hrvatski školski pravopis, Školska knjiga, Zagreb, 2005 .
 • Ante Vladimir Bikić, Pravopisni priručnik hrvatskoga jezika za osnovnu školu, Didakta, Zagreb, 1997.
 • Lada Badurina, Ivan Marković, Krešimir Mićanović, Hrvatski pravopis, Matica hrvatska, Zagreb, 2007.

Gramatika

Gramatika je knjiga u kojoj je opisan sustav jezika i njegovi zakoni. U njoj ćeš naći sve o glasovima i njihovim podjelama, vrstama riječi (promjenjivim i nepromjenjivim), rečenici i njezinim dijelovima, vrstama rečenica i dr.

I gramatika ima više, za različite stupnjeve obrazovanja.

Za osnovne škole:

 • Stjepan Babić i Stjepko Težak, Gramatika hrvatskoga jezika: priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
 • Ante Vladimir Bikić i Danica Vrgoč, Ilustrirana gramatika (slovnica) hrvatskoga jezika za niže razrede osnovne škole, Didakta, Zagreb, 1996.

Za srednje i visoke škole:

 • Eugenija Barić i dr., Gramatika hrvatskoga književnog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 • Josip Silić i Ivo Pranjković, Gramatika hrvatskoga jezika: za gimnazije i visoka učilišta, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 • Dragutin Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997.

Popis svih gramatika do 20. stoljeća


Jezični priručnici

Korisni savjeti mogu se pronaći i u jezičnim priručnicima:

 • Stjepan Babić, Hrvatska jezikoslovna čitanka, Nakladni zavodGlobus, Zagreb, 1990.
 • Stjepan Babić, Hrvatski jučer i danas, Školske novine, Zagreb, 1995.
 • Stjepan Babić, Hrvatska jezikoslovna prenja, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2001.
 • Stjepan Babić, Hrvanja hrvatskoga : hrvatski u koštacu sa srpskim i u klinču s engleskim, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Stjepko Težak, Hrvatski naš svagda(š)nji, Školske novine,Zagreb, 1990.
 • Stjepko Težak, Hrvatski naš osebujni, Školske novine, Zagreb, 1995.
 • Stjepko Težak, Hrvatski naš (ne)zaboravljeni, Tipex, Zagreb, 1999.
 • Stjepko Težak, Hrvatski naš (ne)podobni, Školske novine, Zagreb 2004.
 • Nives Opačić, Hrvatski u zagradama: globalizacijske jezične stranputice, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2006.
 • Jasmina Nikić-Ivanišević, Nives Opačić,  Zoran Zlatar, Jezikomjer: Vodič za izbjegavanje najčešćih pogrešaka u hrvatskom standardnom jeziku, knjiga + 2CD, Croma Co., Stobreč, 2006.
 • Nives Opačić, Iza riječi: prtinom i cijelcem, Matica hrvatska,Zagreb, 2005.
 • Govorimo hrvatski: jezični savjeti, priredio Mihovil Dulčić, Naprijed, Zagreb, 1997.