Rječnik pojmova

A

Abrevijature su u rukopisima kratice za riječi koje su se često ponavljale .

B

Brevijar (lat. brevis = kratak) je knjiga svakodnevnih molitava za klerike i redovnice (časoslov).
Za brevijarima se prvi put javila potreba kod franjevaca koji su, kao misionari, velike molitvene knjige sveli na jednu kraću, da bi je lakše nosili na svojim putovanjima i tako uvijek mogli imati uz sebe.

I

Iluminacija je umijeće ukrašavanja knjiga pisanih rukom. Naziv iluminacija dolazi od svjetlucanja zlatne boje u rukopisnim knjigama. Naziv se izvorno koristio samo za pozlatu u knjigama, dok se kasnije proširio na sve oblike dekoriranja ili ukrašavanja teksta uključujući i minijature i ilustracije svih oblika.
U doba tiskane knjige iluminatora zamjenjuju drvorezne ilustracije, koje kasnije naslijeđuju gravure u bakru, te bakropisi. U devetnaestom se stoljeću pojavljuju litografske ilustracije u knjigama, te ksilogravure – posebno fine atraktivne grafičke tehnike. Albrecht Durer je dao svakako najznačajniji doprinos uporabi drvoreza u knjigotiskarstvu. U Hrvatskoj je najpoznatiji Julije Klović, koji je u renesansi slovio kao Michelangelo minijature.

Inicijal je početno slovo u pisanim rukopisima, posebno oblikovano, istaknuto veličinom, redovno ornamentalnog karaktera ili čak oblikovano kao okvir nekom prikazu.

Inkunabule je naziv za knjige tiskane u razdoblju od izuma tiskarskoga stroja  (1455.)  pa do godine 1500.  Riječ inkunabula dolazi od latinske riječiincunabula, koja znači kolijevka, zipka, dakle, početak nečega, a u značenju prvotiska prvi ju je godine 1639. upotrijebio Bernard vod Mallinckrodt.

L

Lekcionar je zbirka odlomaka iz Biblije koji se čitaju pri katoličkomu bogoslužju.

Ligature (spojenice) su spojena dva ili tri glagoljička slova radi bržeg pisanja.

M

Minijatura (latinski minium – crvena olovna boja)  predstavlja malu sliku ili crtež kojima su ukrašavana zaglavlja knjiga ili početna slova. Zbog obilnog korištenja crvene boje (minijuma) pri ukrašavanju ove male islustracije nazvane su minijature. U srednjovjekovnim rukopisima, a kasnije i u tiskanim knjigama,upotrebljavale su se i druge boje, a najviše zlatna i srebrna.

Misal je knjiga tekstova koji se čitaju za vrijeme mise.

P

Pergamena je preparirana koža životinja koja je služila kao materijal po kojemu se pisalo.