Opisivanje

Opisivanje je slikanje riječima. Vrste opisa:

1) SUBJEKTIVAN OPIS
– pristran, naglašeno osoban i osjećajan, ovisan o raspoloženju i odnosu opisivača prema predmetu opisivanja
– rabi višeznačne riječi i prenesena značenja i zato je pogodan za razgovorne i književne opise

2) OBJEKTIVAN OPIS
– nepristran, sasvim neosoban, precizan, neovisan o raspoloženju i odnosu opisivača prema predmetu opisivanja
– rabi jednoznačne riječi i precizne izraze i pogodan je za opise u poslovnim razgovorima i znanstvenim opisima


Upute za dobar opis

1. Moraš opisivati, ne pripovijedati!
2. Koristi slikovite izraze! Pažljivo biraj riječi!
3. Napravi plan opisivanja. Nemoj žuriti i u jednoj rečenici opisati sve pojedinosti. Svaku pojedinost (oči, nos, usta…) pažljivo i opširno opiši!
4. Opis pojedinosti prožmi vlastitim osjećajima, mislima i asocijacijama!


Opis prostora

Čitajući knjige djeca uživaju u dijelovima prepunim akcije i napetosti, neočekivanih događaja i preokreta, nerijetko žureći kako bi saznali kako će se radnja rasplesti.  Stoga se opisne dionice mnogima čine dosadnima i spremni su ih preskočiti kao nešto manje važno. No, opis lika ili prostora u kojem se lik kreće bitni su radi dobivanja cjelovite slike o liku i događajima, a nerijetko opisi prate i ocrtavaju raspoloženja likova.
Ako pažljivo pročitaš neki opis, vidjet ćeš da pisac pažljivo bira riječi i izraze kojima oslikava lik ili prostor. Često se služi i različitim stilskim izražajnim sredstvima (epitetima, usporedbama, personifikacijama, metaforama).
Pažljivo prouči opise prostora izdvojene iz književnih djela, a na rubnici imašMali rječnik opisivanja  koji će ti pomoći u vlastitim pokušajima opisa.

Primjeri vanjskog opisa

Primjeri unutranjeg opisa


Mali rječnik opisa vanjskog prostora

IMENICE GLAGOLI GL. PRIDJEVI EPITETI
šuma
lišće
trava
vlati
livada
zemlja
stabla
krošnje
grane
grmlje
zrak
potok
voda
kapi
kukuruz
žito
vrt
povrće
voće
sunce
zrake
oblaci
biti
imati
prostirati se
rasti
roditi
pojaviti se
omeđivati
opasivati
zaklanjati
zavijati
protezati se
šuštati
sjati
blještati
zelenjeti se
uzgajati
pokriven
prostran
ispunjen
izrađen
obasjan
uređen
podrezan
zapušten
razgranat
posađen
svjež
blistav
srebrnkast
zlatan
bistar
mirisan
uzak
ogroman

Portret

Čitajući romane i druga književna djela, zamišljamo junake o kojima se govori. U tome nam pomažu opisi njihovih vanjskih i unutarnjih osobina.
Opis književnog lika ili osobe naziva se portret.
Vanjski portret je opis vanjskog izgleda lika – njegova stasa, odjeće, dijelova tijela, pojedinosti izgleda, kretnji. Vanjski se portret ostvaruje opisivanjem.
Opis postupaka i ponašanja lika, njegovih sposobnosti i vještina, psiholoških stanja, osjećaja, mišljenja, odnosa prema drugima i  drugih osobina naziva seunutarnji portret. On se ostvaruje opisivanjem, pripovijedanjem, navođenjem riječi (govora lika), ali i prosudbama i komentarima pisca.

Primjeri opisa lika


Planiranje prije opisivanja

U portretiranju riječima, kao i u drugim oblicima oblikovanja teksta, važno je imati plan. Izradi plana opisa prethodi promatranje ili zamišljanje osobe/lika i utvrđivanje svrhe opisivanja.