Književni rodovi

Tri su književna roda:

1. LIRIKA obuhvaća lirsko pjesništvo u kojemu se izražavaju pjesnikovi subjektivni osjećaji i misli. Pretežito je pisana stihom, ali može biti i u prozi.
2. EPIKA obuhvaća književna djela kojima je glavno obilježje pripovijedanje, koja imaju sadržaj, fabulu i likove. Pisana je stihom (epovi, epske pjesme) ili u prozi (pripovijetke, novele, romani…).
3. DRAMA obuhvaća književna djela koja se sastoje od dijaloga i monologa koje izgovaraju dramski likovi. Drama može biti pisana u stihu ili u prozi.


 

Prema osnovnim oblicima književnost se dijeli i ovako:

1. POEZIJA – književna djela pisana vezanim stihom
2. PROZA – književna djela pisana nevezanim tekstom (“od ruba do ruba stranice”)
3. DRAMA – književna djela pisana dijalogom i monologom